Kijk live Dienst terugkijken
12 juni 2020

Viering 1e zondag na Trinitatis 14 juni

“De vreugde voert ons naar dit huis” (lied 280)

Viering voor kerk en huis

Zondag 14 juni is het de eerste zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur voor deze zondag gaat na alle feestzondagen van de afgelopen weken van wit naar groen. De viering voor deze zondag is bijzonder: na 5 (!) maanden komen we voor het eerst weer als gemeente in ons eigen kerkgebouw in levende lijve bij elkaar. Helaas niet met z’n allen vanwege de coronamaatregelen, maar toch weer voor het eerst sinds de verbouwing van het gemeentecentrum. Ondanks alle beperkingen een grote vreugde!

Dominee Margo Jonker heeft een viering voorbereid die zowel in de kerk als thuis kan worden gevierd. De opname van de dienst zal na afloop ook een plekje krijgen op deze pagina. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren met hen die in de kerk aanwezig konden zijn.

De liturgie voor de thuisviering vindt u bij de download hieronder:

Video

Video ter ondersteuning van de thuisviering in coronatijd. Gezongen worden Lied 280 “De vreugde voert ons naar dit huis” en Lied 973 “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor”. De lezingen zijn uit Jesaja 12:1-6 en Mattheus 9:35-10:15 en worden gelezen door Marga Zwanenburg. Verdere medewerking wordt verleend door leden van de de cantorij o.l.v. Gea Hoven (cantor-organist). Met dank aan Albert van Houwelingen voor het maken van de video. De video duurt circa 10 minuten en kunt u via Youtube bekijken door op de rode knop hieronder te klikken.

Collecten

Collecte voor Kerk-in-Actie project Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

De 2e collecte op zondag 14 juni is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan naar 8 jongeren die zijn geslaagd voor hun (school)opleiding. Allemaal van harte gefeliciteerd en God’s zegen gewenst bij jullie verdere levensweg!

Dienst terugluisteren

Wij wensen u een fijne zondag toe!