Kijk live Dienst terugkijken
30 juli 2021

Viering op 1 augustus – 9e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Zie, God is mijn helper, de HEER is het die mijn leven draagt.
Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers,
toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.”
(antifoon naar Psalm 54 : 6 en 7)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 9e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag gaat dominee Evert Jonker voor en wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dominee Jonker is  emeritus hoogleraar Praktische Theologie van de Protestantse Theologische Universiteit en nu  betrokken bij het werk van de Michaelsvieringen. Ook is hij voorzitter geweest van de groep die het nieuwe liedboek heeft gemaakt. Hij woont in Zwolle. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – buiten met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de downloads hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven. In de liturgie wordt gebruik gemaakt van de Orde van dienst I. Deze kunt u hier vinden. Ook Avondmaalsliturgie I uit de klapper wordt gebruikt.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Zondag 9e na Trinitatis, ds Evert Jonker

Collecten

Op deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Roemenië.  De Roemeense organisatie “O lume mai buna-Romania” – (Een betere Roemeense wereld) heeft als hoofddoel het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden in Roemenië. Zowel individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij maakt de stichting geen onderscheid in leeftijd, religie of achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag.

 De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

bloemschikking voor deze zondag
Bloemschikking 9e na Trinitatis

We wensen u een gezegende zondag toe!