Kijk live Dienst terugkijken
29 april 2022

Viering op 1 mei – Zondag Misericordias Domini

“Halleluja!
Van het erbarmen van de HEER is de aarde vervuld.
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt. Halleluja!”
(Antifoon naar Psalm 33 : 5b, 6a)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag wordt Misericordias Domini genoemd, ‘de barmhartigheid van de HEER’. De kerkelijke kleur van deze zondag is wit. Op deze tweede zondag na Pasen gaat onze emeritus-predikant ds. Chica van Dam voor. Tia Deij bespeelt het orgel. U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

viering Zondag 1 mei 2022

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor ons nieuwe diaconale project Stichting Gered Gereedschap. Deze Nederlandse organisatie steunt al 40 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. De hulp is praktisch en concreet. Goed gereedschap en de juiste machines worden ter beschikking gesteld. Men zorgt voor gekwalificeerde leraren en biedt begeleiding van o.a. timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in staat armoede achter zich te laten. De organisatie ziet dit als de essentie van haar ondersteuning. In haar veertigjarig bestaan heeft Gered Gereedschap al veel bereikt. Met het geredde gereedschap ondersteunde men 1.650 organisaties en werden er 132.000 leer-/werkplekken voor ambachtslieden gecreëerd. Naast het inzamelen, repareren en verschepen van gereedschap in 26 werkplaatsen doet de stichting meer.

De reden daarvoor is praktisch: een bloeiende ambachtssector in ontwikkelingslanden biedt kansen aan een beter bestaan voor grote groepen mensen. Naast gereedschap ontbreekt het in gebieden waar Gered Gereedschap actief is ook vaak aan voldoende vakmensen, kennis en geld. Daarom ondersteunt de stichting vakmanschap in de breedte. In de praktijk betekent dat: inzetten op kwalitatief goed vakonderwijs, bereikbaar voor iedereen. Gered Gereedschap streeft ernaar dat leerlingen na hun vakopleiding aan de slag kunnen en stimuleert ondernemerschap.

De ambitie is om in 2024 wereldwijd 100.000 mensen een zelfredzaam bestaan te bieden dat mogelijk is gemaakt door Gered Gereedschap. Dat is ambitieus, maar ook zeker haalbaar. Zonder financiële hulp lukt dat niet. Onze diaconie wil daar graag aan bijdragen.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!