Kijk live Dienst terugkijken
29 september 2023

Viering op 1 oktober – 17e na Trinitatis

God, ons Schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.”

(antifoon naar Psalm 84 : 10)

Viering voor kerk en thuis

De zeventiende zondag na Drievuldigheidszondag. De kerkelijke kleur is groen. We vieren samen het Heilig Avondmaal. Dominee Margo Jonker is voorganger, Luuk Schuurman is cantor-organist. In de viering zal Kristen van den Ham zich voorstellen. Zij zal bijeenkomsten leiden met het ook op ‘contextueel Bijbellezen’. Zij werkt aan de Protestantse Theologische Universiteit als onderzoekster.

Na de viering(en) is er koffie en thee in het gemeentecentrum en zullen Gilbert den Hertog, Bart Lip en Margo Jonker vertellen over hun ervaringen in Krakau bij de Summerschool en de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie.

Deze zondag liggen er ook weer brieven klaar om te ondertekenen in het kader van Amnesty International. Schrijven helpt! Eén op de drie gevangen voor wie wordt geschreven komt vrij of krijgt een betere behandeling. U helpt door uw handtekening te zetten.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte voor deze zondag (Israëlzondag) is bestemd voor de synagoge in Zwolle. De synagoge is het gebedshuis van de kleine, maar levende Joodse gemeenschap in onze stad. Wij dragen graag bij aan het in stand houden van het gebouw, waardoor in Zwolle de mogelijkheid tot Joods vieren en bidden kan blijven bestaan. De synagoge is daarbij ook een monument van Joods leven in onze stad en een gedenkplek voor het grote onrecht wat onze Joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangedaan.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.

We wensen u een gezegende zondag!