Kijk live Dienst terugkijken
8 april 2022

Viering op 10 april – Zondag Palmarum

Hosanna voor de Zoon van David!
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer
Hosanna in de hemel

(Antifoon naar Matt 21 : 9b)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Palmarum, Palmzondag. De kerkelijke kleur voor deze zondag is paars. Voorganger is onze eigen dominee Margo Jonker. Als altijd kunnen de kinderen met hun versierde palmpasentak (thuis klaar gemaakt, of op zaterdag in de kerk), aan het begin van de viering in optocht de kerk in komen, terwijl we zingen met lied 555 ‘Dans en zing: hosanna voor de koning; dans en zing: hosanna voor de Heer!’ Een viering waarin het gaat over de intocht in Jeruzalem. En een viering waarin de feestelijkheid van de intocht een keer maakt naar het donkere en stille van de week die voor ons ligt: de stille week voor Pasen. Deze zondag speelt een kandidaat voor de functie van cantor-organist. De dienst wordt daarom opgenomen op video. Deze beelden worden gemaakt voor de adviescommissie en worden niet gedeeld met anderen of op internet geplaatst.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Collecten

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor het Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis wordt beheerd door de Lutherse Wereld Federatie. Dit ziekenhuis is opgericht na de oorlog van 1948.

Het Augusta ziekenhuis wil zorg bieden aan alle bewoners, ongeacht ras, religie, nationaliteit, geslacht, of het vermogen om te betalen. De meerderheid van de patiënten bestaat uit verwijzingen van de Palestijnse Autoriteit en de VN-hulporganisatie voor de Palestijnen. Het Augusta ziekenhuis biedt een groot aantal gespecialiseerde diensten die niet gemakkelijk toegankelijk of beschikbaar zijn in andere ziekenhuizen in de bezette Palestijnse gebieden. Het ziekenhuis is grotendeels liefdadigheidszorg. Dit is alleen mogelijk door de donaties en steun van kerken, organisaties en individuen. Zie ook het artikel hierover in de Flambouw van januari/februari.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

Op deze Palmzondag maken we een stap naar de Pesach maaltijd. 
Een sacrament van verwachting. We kijken vooruit wanneer we uitspreken” Van U is de toekomst” 
De tekenen van brood en wijn helpen ons ook daaraan herinneren.
Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt
Tot aan die dag blijven we vieren, gedenken, hopen.

Palmzondag 10 april 2022

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!