Kijk live Dienst terugkijken
8 december 2023

Viering op 10 december – 2e zondag van Advent

Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de Heer zelf komt van ver. Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. Jullie zullen verheugd zijn.

Antifoon naar Jesaja 30:19,30,29

Viering voor kerk en thuis

Deze tweede zondag van Advent gaat Ds. Bas Zitman voor in de viering. Hij is emerituspredikant en woont in Zwolle. De kerkelijke kleur in deze dienst is paars.

Op deze zondag vindt voor de tweede keer het muziekproject in onze kerk: een uitdagend en klassiek muziekprogramma voor kinderen van 4 tot en met jongeren van 20 jaar. Zij werken iedere zondag van Advent aan liederen voor de Kerstnacht. Iedereen naar eigen kunnen en plezier. De kerkmusici Gertine Hoefnagel en Luuk Schuurman begeleiden dat samen.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 10 december (2e advent) collecteert de diaconie voor de Stichting ZOA (Zuid Oost Azië). Genoemde stichting biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat men in de gebieden zelf actief is, weet men wat de mensen nodig hebben. Eerste prioriteit zijn de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw.  In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Terugluisteren

Helaas was er vandaag een technische storing waardoor de livestream en beeldopname niet mogelijk was. Hieronder vindt u de geluidsopname die is gemaakt.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgische schikking tijdens Advent

In de liturgische schikking van deze advent zien we een combinatie van tijd,
weergegeven in de vorm van een klok en de thema’s van de vier advents zondagen:
Hij komt, Maak plaats, Een tijd om te juichen, Het begint.
De wijzers van de klok wijzen het thema aan.
We sluiten hiermee aan bij het project van de kindernevendienst ‘Weet jij hoe laat het is’ en de lezingen.
Elke zondag wordt een vierde deel van de symbolische klok ingevuld. Op de schaal waar de klok in staat wordt een passende schikking gemaakt, die sober begint maar steeds fleuriger wordt.
Met kerst, wanneer we de geboorte van Jezus vieren, zal de schaal in volle bloei staan.

Schikking op tweede advent
De liturgische kleur is paars.
In het bijbelgedeelte van deze zondag wordt verwezen naar de hoopvolle toekomst.
Dit wordt verbeeld in het groen van de levensboom, de Thuja (conifeer) met de lichte puntjes aan de groene takken.
Ook wel de boom van goed en kwaad genoemd.
Het is een groenblijvende geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert.
We zijn in afwachting dat Hij komt.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.