Kijk live Dienst terugkijken
8 januari 2021

Viering op 10 januari – 1e zondag na Epifaniën

Let op, ik zal mijn bode zenden.
In uw macht liggen macht en kracht besloten,
u beslist wie groot en machtig is.
(naar Maleachi 3:1, 1 Kronieken 29:12)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag is de eerste zondag na Epifaniën (6 januari) en kan gevierd worden als Epifaniën (de verschijning van de Heer) of als de Doop van de Heer in de Jordaan (13 januari). De kerkelijke kleur is wit. Deze zondag gaat als gastpredikant ds. Louisa Vos voor. Zij is als Zwollenaar bekend met en in onze gemeente en predikant van de Lutherse Gemeente te Zutphen. Ook is zij één van de pastores die de vrouwengespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen’ leidt. Er is een opname gemaakt vanuit de kerk, ter ondersteuning van de viering thuis.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

De video start na 20-seconden

Collecten

De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor de stichting Leprazending.  Deze organisatie is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Men wil leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Leprazending streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen, aldus de organisatie

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Nu u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Bloemengroet

Bloemschikking 10 januari 2021

We wensen u een gezegende zondag toe!