Kijk live Dienst terugkijken
8 juli 2022

Viering op 10 juli – 4e zondag na Trinitatis

“De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?”
(antifoon naar Psalm 27 : 1-2)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is om 10.00 uur is weer een viering met onze eigen predikant ds. Margo Jonker. Centraal in deze viering staan de laatste vijf coupletten van het Onze Vader in de versie van Maarten Luther. Vorige week zijn de eerste vijf coupletten aan bod gekomen. Het jaarthema van het afgelopen seizoen ‘Van U/u is de toekomst’ komt uit het ‘Onze Vader’. Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren een perspectief gehad op het ‘Onze Vader’. Via lezingen, tafelgesprekken, het zingen van verschillende muzikale en tekstuele versies van het Onze Vader.

De kerkelijke kleur is groen, en we vieren deze zondag het Heilig Avondmaal. Een bijzondere, feestelijke en muzikale viering omdat Luuk Schuurman voor het eerst als onze nieuwe cantor-organist het orgel bespeelt en de zegen voor zijn werk in onze kerk mag ontvangen. De cantorij verleent haar medewerking aan de viering, ondersteund door twee violisten uit onze gemeente.

Iedere zondag is er kinderoppas en kindernevendienst. Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein.

U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

4e Zondag na Trinitatis, ds Margo Jonker

Collecten

De collecte op deze zondag is bestemd voor recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe die werkt vanuit het gedachtegoed van ATD Vierde Wereld. Dit is een internationale beweging die in 1957 door de Franse priester Joseph Wresinski (1917 – 1988) is opgericht. Hij deed dat samen met enkele van de 250 zeer arme gezinnen die leefden in een krottenwijk even buiten Parijs. De beweging verenigt mensen met een verschillende filosofische, religieuze en maatschappelijke achtergrond.  ATD Vierde Wereld kiest voor een integrale aanpak waar de mens in armoede benaderd wordt als een geheel en niet versnipperd wordt in deelproblemen. Vierde Wereld Recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe is daar een voorbeeld van. Nu meer dan 30 jaar geeft de recreatieboerderij ’t Zwervel heel arme gezinnen en anderen een unieke gelegenheid elkaar in alle vrijheid te ontmoeten. Ze is een springplank voor solidair samenleven. ATD staat voor Aide à Toute Détresse (= Hulp bij iedere nood).

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!

Bloemengroet

Bloemschikking zondag 10 juli 2022, inzegening cantor-organist Luuk Schuurman. Het orgel/de muziek uitgebeeld in de vorm van ‘orgelpijpen’, omgeven door een kleurrijke gemeente, gebaseerd op Bijbel en Liedboek (foto: Jeanine Bril-Steenbergen).