Kijk live Dienst terugkijken
8 maart 2024

Viering op 10 maart – zondag Laetare

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar.

Antifoon naar Jesaja 66:10a

Viering voor kerk en thuis

Zondag 10 maart staat de lezing van de wonderbare spijziging centraal. Karakteristiek op deze zondag die ‘Laetare’ heet, verheug u, en waar het licht van Pasen al wat naar voren valt en de donkere kleur oplicht tot roze: roze zondag! We vieren het Heilig Avondmaal en er is medewerking van de cantorij. Zij zullen o.a. een prachtig (en heel moeilijke) motet van Willem Vogel zingen, dat zal klinken tijdens de evangelielezing. De voorganger in deze dienst is ds. Margo Jonker.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

De diaconale collecte op zondag 10 maart is bestemd voor recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe die werkt vanuit het gedachtegoed van ATD Vierde Wereld. Dit is een internationale beweging die in 1957 door de Franse priester Joseph Wresinski (1917 – 1988) is opgericht. Hij deed dat samen met enkele van de 250 zeer arme gezinnen die leefden in een krottenwijk even buiten Parijs. De beweging verenigt mensen met een verschillende filosofische, religieuze en maatschappelijke achtergrond. ATD Vierde Wereld kiest voor een integrale aanpak waar de mens in armoede benaderd wordt als een geheel en niet versnipperd wordt in deelproblemen. De 2e collecte op zondag 10 maart is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin. De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

Op de 4e zondag in de veertigdagentijd (zondag Laetare) staat een tekst uit Jeremia 29:11 centraal; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Het wordt al een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van  boete en inkeer kleurt roze. We worden op geroepen om ons te verheugen. Jeremia roep het volk op om voor een hoopvolle toekomst te bidden. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed. In de schikking zien we de V-vorm als vredesteken, de tulp symboliseert het gebed.

Bloem
als gevouwen handen
Biddend
om vredesteken
Uit de hemel

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.