Kijk live Dienst terugkijken
8 oktober 2021

Viering op 10 oktober – 19e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“‘Ik ben het die je redt’, zegt de HEER.
De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen.”
(antifoon naar Psalm 35:3b, 34:18a)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 19e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. Deze zondag vieren we in de kerk het Avondmaal met elkaar. Voorganger is onze eigen predikant Margo Jonker. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Na de viering komt een groep jongeren uit de Uluh Moskee langs om kennis te maken met een christelijke gemeenschap en om een kerk van binnen te bekijken. Het is voor hen onderdeel van een rondgang langs gebedshuizen van andere religies. Hanneke Buurman en Margo Jonker leiden de jongeren rond.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag 19e na Trinitatis, ds. Margo Jonker

Collecten

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Stichting Present Zwolle.  Stichting Present werkt plaatselijk samen met professionele hulpverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kerken, gemeentelijke overheid, politiek en woningcorporaties.  Op deze wijze kan kennis en kunde van vrijwilligers worden ingezet voor een doelgroep die om wat voor reden dan ook, hulp kan gebruiken.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Omdat geld geven via de collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Versoepelingen coronamaatregelen

De kerkenraad heeft bekeken hoe de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen worden doorvertaald naar onze gemeente. Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven deze spelregels van kracht. Dat biedt gelegenheid om weer met meer dan 50 mensen in de kerk te zitten. Er wordt geen coronacheck uitgevoerd, maar u wordt wel een plaats gewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
– Boven kunnen de gezinnen zitten.
– Aan de kant van de Potgietersingel is het ‘vrije zit’. Daar geldt de anderhalve meter niet.
– Aan de kant van de Koestraat handhaven we de onderlinge afstand van anderhalve meter wel. 

Het blijft nodig u aan te melden via aanmelden@elkz.nl als u een viering wilt bijwonen. Vermeld bij uw aanmelding of ugraag de anderhalve meteraanhoudt. Verder wordt de gemeentezang uitgebreid, gaan de collecteschalen weer rond en wordt de kerkzaal geventileerd. We blijven zo lang het kan zoveel mogelijk buiten koffiedrinken. Uiteraard blijven de basisregels van kracht: vaak handenwassen, thuisblijven bij klachten en een gepaste onderlinge afstand bewaren.

We wensen u een gezegende zondag toe!