Kijk live Dienst terugkijken
7 september 2023

Viering op 10 september – 14e na Trinitatis – Gemeentezondag

God is ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend daarbuiten.”

(antifoon naar Psalm 84 : 10, 11a)

Viering voor kerk en thuis

De veertiende zondag na Drievuldigheidszondag. De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is onze eigen predikant ds Margo Jonker. Organist van dienst is Luuk Schuurman.

Deze zondag is het gemeentezondag. Een viering waarbij lezingen en liederen gerangschikt zijn rond het thema ‘Water’. Want zo begon het scheppen, vertelt het verhaal uit Genesis 1. De lezingen gaan over water. Het scheppingsverhaal en de doop van Jezus. We zingen mooie psalmen, waarin de aarde en die we bewonen bezongen wordt, net als de goede Schepper van het al! En we zingen het prachtige zomerse scheppingslied ‘Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee’.

Met na de viering koffie en thee met heerlijkheden door gemeenteleden gemaakt. En aansluitend een klaterend programma voor jong en oud, dat we met gezamenlijke lunchen afsluiten. Vergeet niet iets te eten mee te nemen, zodat alle monden gevoed kunnen worden. Voor drinken wordt gezorgd. Iedereen welkom!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

Met ingang van vorige week worden geen aparte geluidsopnamen meer gemaakt van de vieringen. U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.

Collecte

De diaconale collecte voor deze zondag is bestemd voor Stichting Epafras:  sinds 1985 ondersteunt deze stichting Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven om vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond. De medewerkers voeren de titel van Pastorale Gezanten.  Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: Zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Verspreid over meer dan 90 landen in de wereld zitten Nederlanders vast in gevangenissen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag toe!