Kijk live Dienst terugkijken
8 april 2021

Viering op 11 april – Zondag Quasi modo geniti – Viering voor kerk en thuis

“Halleluja!
Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord,
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Halleluja!
(antifoon naar 1 Petrus 2 : 2)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag wordt zondag ‘Quasi modo geniti’ genoemd, dat vertaald wordt met ‘pasgeboren zuigelingen’. Een andere naam is Beloken Pasen. De kerkelijke kleur is wit. Voor deze zondag heeft de bij ons bekende gastpredikant Gerald Schutte een viering voor kerk en thuis voorbereid. Deze zondag kunnen we weer met maximaal 30 mensen in de kerk om met elkaar te vieren.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering is een opname gemaakt die u hier kunt beluisteren.

Collecten

De diaconale collecte op deze zondag staat in het teken van Kerk in Actie. Het thema is Kinderen in de Knel. Kinderarbeid moet stoppen, vindt ook Kerk in Actie. Daarom werkt men samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden 5.000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs. Men bezoekt scholen om onderwijsadvies te geven en er is begeleiding voor meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Doe mee, zodat ook in 2021 werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! 

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!