Kijk live Dienst terugkijken
9 juli 2021

Viering op 11 juli – 6e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“De HEER is de kracht van zijn volk,
een burcht van redding voor zijn gezalfde.
Redt het volk dat u toebehoort, zegen het,
wees zijn redder en draag het voor eeuwig.”
(antifoon naar Psalm 28 : 8-9)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 6e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag gaat gastpredikant dominee Maarten Diepenbroek voor. Hij is predikant in Woerden, en hij bereidt zich voor op een proefschrift waarin het lied en de liturgie onderzocht worden. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Voorafgaand aan de viering kunt u buiten bij de kerk brieven voor Amnesty International ondertekenen. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven. In de liturgie wordt gebruik gemaakt van de Orde van dienst II. Deze kunt u hier vinden.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Collecten

De diaconale collecte is op deze zondag bestemd voor de Stichting Voorkom. Dat is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen met name bij jongeren. Men tracht dat doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over de thema‚Äôs alcohol, drugs, gokken en roken. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie.  De Stichting Voorkom heeft een plan van aanpak voor scholen, die is gericht op groep acht van de basisschool en op de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. De Stichting Voorkom heeft tevens een plan van aanpak voor kerken, die is gericht op ambtsdragers, ouders, jongeren en wijkgroepen. Van harte aanbevolen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!

Bloemengroet