Kijk live Dienst terugkijken
9 september 2022

Viering op 11 september – 13e zondag na Trinitatis – Gemeentezondag

“Kom uw verbond met ons na, vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Sta op, God, verdedig uw zaak!”
(antifoon naar Psalm 74 : 20a, 19b, 22a)

Viering voor kerk en thuis

Op deze dertiende zondag na Trinitatis gaat voor onze eigen predikant dominee Margo Jonker. Organist is Luuk Schuurman. De kerkelijke kleur is groen. Tijdens de dienst vindt het overvliegmoment plaats van de kindernevendienst naar de zwanen.

Vanaf deze zondag zijn onze vieringen ook via livestream te volgen op de website. Ga naar boven en klik op de button linksboven bij ‘Dienst terugkijken’ of – wanneer de viering gaande is en opgenomen wordt – ‘Live’. De button verandert automatisch. De dienst terugkijken via de website kan vanaf de dag erna.

Na de dienst zijn er – in het kader van de start van het nieuwe kerkelijke seizoen – allerlei activiteiten, zoals een sponsorloop voor ons diaconale project ‘Gered Gereedschap’, verbindingswandelingen en de mogelijkheid om creatief aan het werk te gaan. Het geheel wordt om 13.30 uur afgesloten met een verbindingslunch.

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

13e zondag na Trinitatis, ds Margo Jonker

Collecten

Het collectedoel op zondag 11 september (Gemeentezondag) is de Stichting Exodus. Net als Gevangenenzorg Nederland is dit een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Men wil ex-gedetineerden kansen bieden om te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!