Kijk live Dienst terugkijken
10 december 2021

Viering op 12 december – 3e Advent – Gaudete (verheug u)

“Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
De Heer is nabij.”
(Antifoon naar Filippenzen 4:4-5)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 3e zondag van Advent, een periode van inkeer en verwachtingsvol uitzien naar de komst van het Christuskind. De kerkelijke kleur voor deze zondag is rozerood of paars. Voorganger is onze eigen predikant Margo Jonker. Ook deze zondag zingen we uit Lied 463 ‘Licht in onze ogen’ en het ‘Onze Vader’ in de versie van Jettty Post (Lied 369e). Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

En neemt u nog schone, glazen potjes zonder etiket mee naar de kerk? Voor het kerstfeest zijn veel potjes nodig, u kunt ze kwijt in het krat onder de tafel in de gang van de kerk.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Kindernevendienst tijdens Advent en Kerst

In het adventsproject van de kindernevendienst kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij bij elkaar gebracht in zijn evangelie?

Het evangelie van Lucas is opgedragen aan een zekere Theofilus (‘Vriend van God’). Lucas vertelt aan Theofilus dat hij alles heeft uitgezocht wat hij over Jezus moet vertellen. Met de kinderen denken we in deze adventstijd na over de vraag: Stel je voor dat Lucas alles wat hij heeft uitgezocht in een plakboek had bewaard. Wat zou er dan in dat plakboek staan? Verhalen natuurlijk, en namen en plaatsen en tijdsaanduidingen. Maar ook liederen, beelden en bijzondere woorden. Op weg naar kerst kijken we mee over de schouder van Lucas. We zien wat hij verzameld heeft en kunnen er misschien zelf ook nog iets over vertellen.’

De verhalen van de zondagen zijn verzameld in een boek met ruimte voor de kinderen om er tijdens de kindernevendienst mee aan de slag te gaan. Dit boek nemen we net als de kandelaar mee vanuit de kerk naar de kindernevendienstruimte. Het lied dat deze adventstijd centraal staat is Lied 463 (Licht in onze ogen). Elke zondag zingen we hier een aantal verzen van. Daarnaast staan we elke week ook even stil bij de stal en wie we op weg daarheen zien.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

3e advent, ds. Margo Jonker

Collecten

Op deze 3e Adventszondag wordt gecollecteerd voor opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda, een project van Kerk in Actie. In 1994 werden tijdens de genocide in Rwanda 1 miljoen mensen vermoord in honderd dagen tijd. Rose Gakwandi zat samen met haar man en kinderen verstopt in een huis in Butare. Zij overleeft met haar gezin de genocide, maar haar ouders niet. Rose voelt zich wees en besluit zich na de genocide in te zetten voor weeskinderen. In 1995 richt ze in Butare de stichting Mwana Ukundwa op, wat in het Rwandees “geliefd kind” betekent. Inmiddels heeft deze organisatie drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar zo’n 2400 kinderen en hun verzorgers wonen. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. In Rwanda zijn 230.000 van de 12 miljoen inwoners besmet met hiv. Daarnaast steunt de organisatie ook kinderen met een beperking en kinderen die in een onveilige of zeer armoedige situatie leven.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

In een ander licht, is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de ZON. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.

Deel met elkaar het brood,
het leven in het volle licht.

Bloemschikking 3e Advent

Coronamaatregelen

Tot 19 december blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal en 15 in het gemeentecentrum. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

We hanteren de basisregels: blijf thuis bij klachten, en laat u zo snel mogelijk testen bij klachten. Was uw handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht. En verder:
– Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw, uw jas s.v.p. meenemen naar de kerkzaal;
– zingen houden we beperkt en ingetogen;
– we houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
– na 17.00 uur zijn er geen bijeenkomsten meer in de kerk.
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag bij: aanmelden@elkz.nl 

We wensen u een gezegende zondag toe!