Kijk live Dienst terugkijken
10 juni 2022

Viering op 12 juni – Trinitatis

“Prijs de Heilige Drievuldigheid de ondeelbare eenheid,
wij loven Haar, omdat zij ons barmhartigheid heeft bewezen.”
(antifoon naar Tobit 12 : 6, Vulgaat)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag Trinitatis (Drievuldigheid, de Heilige Drie-Eenheid) zijn er twee vieringen voor onze gemeente.

De eerste viering vindt plaats om 10.00 uur in de Lutherse Kerk van Nieuwe Pekela in de provincie Groningen. Zondag Trinitatis is ook de dag dat de lutherse gemeenten in het noorden van Nederland (waar Zwolle als zuidelijkste gemeente ook onder valt) elkaar ontmoeten en een gezellige dag met elkaar hebben bij één van de kerken die deze dag – bij toerbeurt – voor elkaar organiseren. Een deel van onze gemeente zal hier aanwezig zijn.

In onze eigen kerk vindt om 10.00 uur ook een viering plaats. Voorganger is ds. Klaas van der Kamp uit Kampen. Hij is de classispredikant van de classis Overijssel-Flevoland, waar wij als lutheranen ook deel van uitmaken. Gerrit Bril bespeelt het orgel. De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Er liggen weer Amnesty International-brieven klaar om te ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie gevangenen voor wie wordt geschreven wordt vrijgelaten of krijgt een betere behandeling.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag Trinitatis, ds Klaas van der Kamp

Collecten

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor de Stichting Jongeren op Kamp (SJOK).  Het doel van deze stichting is om betaalbare vakantieweken te organiseren voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Om dit te bewerkstelligen werkt Sjok uitsluitend met vrijwilligers die deze jongeren begeleiden. Sjok maakt geen onderscheid wat betreft aard van de handicap. Ook het begrip jongeren heeft een ruime interpretatie.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!