Kijk live Dienst terugkijken
9 maart 2023

Viering op 12 maart – Zondag Oculi

“Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig”

(antifoon naar Psalm 25, 15 en 16)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag vieren we zondag Oculi (Ogen, naar Psalm 25), de derde zondag van de 40-dagen tijd. De kerkelijke kleur is paars, en tot Pasen klinkt geen gloria en halleluja. Onze eigen predikant Margo Jonker is voorganger in deze viering en Toon Hagen is organist van dienst. We volgen Orde van Dienst I. We zullen samen een lied zingen dat geschreven is bij de evangelielezing, ‘Bij de Jacobsbron’, lied 188.

Iedere zondag is er kindernevendienst en kinderoppas. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

Een kleine twintig jaar geleden heeft ons gemeentelid Greetje Vermeulen ( 1934-2019 ) een aantal textielwerken gemaakt aan de hand van de Kruiswegstaties van Jezus. Net als verleden jaar hangen er gedurende de veertigdagentijd een aantal in het gemeentecentrum. 

kruiswegstatie (Greetje Vermeulen)

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering. In de banken liggen dekentjes die u kunt gebruiken, mocht u het koud krijgen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor een project van Kerken in Actie: Lifeline in Ghana – een opvangcentrum voor tienermeisjes.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

zondag Oculi, ds Margo Jonker

Bloemengroet

Het thema van de bloemschikkingen in deze 40-dagentijd is: UIT LIEFDE VOOR JOU

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Met de kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing.

De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met PASEN is de kleur wit.

Bloemschikking zondag Oculi

Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

We wensen u een gezegende zondag toe!