Kijk live Dienst terugkijken
10 mei 2024

Viering op 12 mei – Zondag Exaudi

Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja!

Antifoon naar Psalm 27:7a, 8c, 9a

Viering voor kerk en thuis

Op zondag 12 mei gaat ds. Marjanne Dijk voor. Zij is geestelijk verzorger bij Dimence en woont in Zwolle. Luuk Schuurman is cantor-organist en de liturgische kleur is wit.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 12 mei collecteert de diaconie voor het opleidingscentrum Cedecpa in Guatemala. Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Daarnaast is er een project dat leert jonge Maya-mannen hoe ze op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.