Kijk live Dienst terugkijken
10 november 2023

Viering op 12 november – 1e zondag van de voleinding

Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. u hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan.

Antifoon naar Jesaja 38:17

Viering voor kerk en thuis

Op zondag 12 november lezen we verder in de eindtijdlezingen uit het evangelie van Mattheüs. Een heel bekende lezing is aan de orde en we zingen daarbij het klassieke lied (748) ‘Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken’. Een lied dat uitloopt in een intensieve bede. Voorganger deze dienst is Ds. Margo Jonker, organist is Gerrit Bril. De kerkelijke kleur voor deze zondag is groen.

Op 11 november is het Sint Maarten. Een feest dat in de Lutherse traditie van betekenis is omdat Maarten Luther naar deze heilige is vernoemd. De kinderen komen  met hun lampionnen naar de kerk en ze zullen bij het orgel het door hen ingestudeerde lied zingen (744) ‘Sint Maarten, strijdbaar man’. De kinderen zullen het uit het hoofd kennen. Hopelijk kunt u als volwassenen dat meezingen. En anders hebt u nu nog even de tijd om te oefenen!

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte op zondag 12 november staat in het teken van jongeren in verband met Sint Maarten op 11 november. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Stichting Jongeren op Kamp (SJOK). Het doel van deze stichting is om betaalbare vakantieweken te organiseren voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Om dit te bewerkstelligen werkt Sjok uitsluitend met vrijwilligers die deze jongeren begeleiden. Sjok maakt geen onderscheid wat betreft aard van de handicap. Ook het begrip jongeren heeft een ruime interpretatie.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.

We wensen u een gezegende zondag!