Kijk live Dienst terugkijken
10 september 2021

Viering op 12 september – 15e Zondag na Trinitatis – Buitenviering gemeentezondag

“Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
red uw dienaar die op u vertrouwt.
Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u.”
(antifoon naar Psalm 86 : 1a, 2b-3)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 15e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. Het is een beetje spannend wat het weer doet, maar in principe vindt deze zondag de viering in de openlucht plaats in Genne. Dit betekent dat we met meer dan 50 mensen kunnen samenkomen en ook meer met elkaar kunnen zingen. Wel blijven de coronabepalingen van afstand houden en thuisblijven bij klachten van kracht. Mochten de weersvoorspellingen erg tegenvallen – en er wordt besloten alsnog de viering in de kerk te houden – dan kunnen we met 50 mensen samenkomen en zingen we responsies en het slotlied samen. Op deze zondag gaat onze eigen predikant Margo Jonker voor.

Ter ondersteuning van de viering in Genne en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Voor gemeenteleden wordt een speciale kerkmail rondgezonden waarin alle noodzakelijke informatie voor de gemeentezondag is te vinden. Wilt u de viering ook bijwonen, meldt u dan aan via aanmelden@elkz.nl. U krijgt de noodzakelijke informatie na uw aanmelding toegezonden.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in Genne en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Omdat de viering deze zondag in de buitenlucht plaats zal vinden, wordt deze niet opgenomen.

Collecten

Op deze zondag collecteert de diaconie voor Stichting ZOA (Zuid Oost Azië). ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat men in de gebieden zelf actief is, weet men wat de mensen nodig hebben. Eerste prioriteit zijn de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw.

In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikt de organisatie over vaste teams. Daarnaast zijn er duizenden vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden.

 De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!