Kijk live Dienst terugkijken
11 februari 2022

Viering op 13 februari – Zondag Septuagesima

“In mijn nood roep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.”
(Antifoon naar Psalm 18 : 7)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Septuagesima (naar ’70’), de eerste zondag van de Paaskring, ongeveer 70 dagen tot aan Pasen. We mogen met 50 mensen in de kerk zijn. De kerkelijke kleur voor deze zondag is groen. Voorganger is gastpredikant dr. Iemke Epema, bekend in en met onze gemeente. Zij is predikant van de Oosterkerk en rouleert ook mee in de oecumenische gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’. Organist vandaag is Toon Hagen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag Septuagesima, dr I. Epema

Collecten

We collecteren vandaag voor de stichting Hart voor Kinderen. Dit is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. De kern van de activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen men op verschillende manieren. Gezinssponsoring: het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen men zowel de kinderen als de pleegmoeders/-ouders. De 2e aanpak is hulp aan kinderen: daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen. De 3e benadering is hulp aan gezinnen zelf. Dit zorgmodel heeft de voorkeur van de stichting. Daarnaast zijn er naast structurele hulp eenmalige acties, bijvoorbeeld een waterpomp, matraspakketten of wasbaar maandverband voor jonge meisjes.

De stichting werkt volgens een model van: snelle effectieve hulp; snelle meetbare impact; hulp bij zelfredzaamheid; geen dure transporten; hulpgoederen worden ter plaatse gekocht. Er is samenwerking met lokale gescreende organisaties. Geen dure organisatie of dure kantoren.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

Tot nader order blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal. Vooraf opgeven of u aan de dienst wilt deelnemen is noodzakelijk. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

We hanteren de basisregels: blijf thuis bij klachten, en laat u zo snel mogelijk testen bij klachten. Was uw handen, schud geen handen. We zorgen met ons nieuwe ventilatiesysteem voor voldoende frisse lucht.

En verder:
– Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw,
– uw jas s.v.p. meenemen naar de kerkzaal;
– zingen houden we beperkt en ingetogen;
– we houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
Aanmelden kan tot de donderdagavond voor de viering via: aanmelden@elkz.nl . U krijgt bericht of u kunt deelnemen aan de viering.

We wensen u een gezegende zondag toe!