Kijk live Dienst terugkijken
11 juni 2021

Viering op 13 juni – 2e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“De HEER was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood
en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.”
(antifoon naar Psalm 18 : 19b,20)

Viering voor kerk en thuis

De tweede zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We mogen weer met 50 mensen samenkomen en zelfs weer enkele verzen samen zingen! Deze zondag gaat onze eigen predikant Margo Jonker voor. De komende vier zondagen vormen een kleine serie van Lutherliedliederen. Elke dienst staat een lied van Luther centraal, met vandaag het lied “Es woll uns Gott gnädig sein.” Dit lied is niet opgenomen in het Liedboek, maar is te vinden in de aparte uitgave over Lutherliederen onder nummer 25 “God moge ons genadig zijn”. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

2e zondag na Trinitatis, ds Margo Jonker

Collecten

Deze zondag wordt gecollecteerd voor de Stichting ORA. Deze stichting Ora (afgeleid van Ora et Labora) is een interkerkelijke hulporganisatie. ORA ondersteunt initiatieven in 20 landen in Azië, Afrika en Oost-Europa. ORA werkt nauw samen met lokale kerken en lokale organisaties. Gebieden waar rampen plaatsvinden probeert men zoveel mogelijk te benaderen vanuit samenwerking met kerken. De nadruk bij de hulpverlening ligt op het ondersteunen van kerkelijke gemeenten die, georganiseerd met zoveel mogelijk vrijwilligers, de getroffen gebieden bezoeken. ORA wil hen voorzien van de nodige middelen om overlevende geloofsgenoten en andere overlevenden om hen heen te helpen met eerste levensbehoeften als voedsel, schoon drinkwater, dekens en een noodonderkomen

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!