Kijk live Dienst terugkijken
11 maart 2022

Viering op 13 maart – Zondag Reminiscere (Gedenk)

“Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.”
(Antifoon naar Psalm 25 : 6, 22)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Reminiscere, Gedenk (uw barmhartigheid o Heer), de tweede zondag van de Veertigdagentijd. De kerkelijke kleur voor deze zondag is paars. Gastvoorganger deze zondag is de ons wel bekende dominee Erwin de Fouw, oud-predikant van onze gemeente. Gerrit Bril bespeelt het orgel. In de komende weken bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een weg te gaan voor ons allen door een donkere tijd. Letterlijk ook – de oorlog in de Oekraïne is hardverscheurend en ontwrichtend, een menselijke ramp. We blijven zingen – van de vrede, zeker ook in deze viering. U hoeft zich niet meer aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Helaas is door een storing de opname van de viering niet goedgegaan. Er is geen opname beschikbaar.

Collecten

Deze zondat wordt gecollecteerd voor de nood in Oekraïne. Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter om te vechten. Kerk in Actie werkt al jaren in Oekraïne en is direct begonnen met het verlenen van noodhulp, via kerken en lokale partners. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en er wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Iedereen is geschokt door wat er in Oekraïne gebeurt. We voelen ons machteloos. Maar het geloof geeft de kracht om hoe dan ook het goede na te streven. Hoe wanhopig de situatie ook is. Daarom roept KIA de kerken op om ook juist nu te laten zien dat we geloven in delen van wat we ontvangen hebben.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

De liturgische kleur is paars als teken van bezinning en inkeer. De schikking voor deze zondag is gemaakt aan de hand van Lucas 9: 28-36. De verheerlijking op de berg staat centraal, een beeldend verhaal maar tegelijkertijd niet zichtbaar. Het verhaal gaat over erkenning, verheerlijking en ontmoeting. In de schikking zien we een wolk, deze wolk is een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt. Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon.

Je kunt je ogen sluiten en inbeelden dat je getuige bent van de ontmoeting op de berg en de woorden uit de wolk. Hoe ervaar je dit?

bloemschikking tweede zondag in veertigdagentijd 2022

We wensen u een gezegende zondag toe!