Kijk live Dienst terugkijken
11 november 2022

Viering op 13 november – 2e van de Voleinding

Maar de Heer zetelt voor eeuwig, Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.
Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
(Psalm 9, 8a, 9a, 10)

Viering voor kerk en thuis

Op deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar – de tweede van de voleinding – gaat als gastvoorganger drs. Gerald Schutte voor. Hij is een geregelde voorganger bij ons. Hij is lid van Open Kring in Stadshagen en werkt in het onderwijs in Harlingen. Luuk Schuurman is organist. De kerkelijke kleur is groen.

Iedere zondag is er kindernevendienst en kinderoppas. U bent altijd welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de kerk te komen.

Direct na de viering is er een korte gemeentebijeenkomst. U bent genodigd en werkelijk ook nodig om mee te denken met de kerkenraad. Zie ook het nieuws van de kerkenraad. Na die bijeenkomst is er koffie en thee met heerlijkheden in het gemeentecentrum voor iedereen.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Let op: In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering.

Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw. De viering is ook via livestream te volgen op de website. Scroll naar de bovenkant van deze pagina of de homepage en klik op de knop linksboven bij ‘Dienst terugkijken’ of – wanneer de viering gaande is en opgenomen wordt – ‘Live’. De button verandert automatisch. De viering terugkijken via de website kan vanaf de dag erna.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecten

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Kabanga Hospital Foundation. Deze stichting is in 2010 opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het Kabanga Hospital in Tanzania. De stichting heeft vier algemene doelstellingen: – Kwaliteitsverbetering van zorg – Wederzijdse kennisuitwisseling en ontwikkeling – Materiële en financiële steun – (Na)scholing van studenten en personeel. Door geld in te zamelen probeert de stichting vraaggestuurde projecten vanuit het ziekenhuis te financieren. Het ziekenhuis telt 190 bedden en is voor Tanzaniaanse begrippen goed uitgerust met onder andere zeven verpleegafdelingen, een eigen polikliniek, drie operatiekamers, een röntgenapparaat en een laboratorium. Mede dankzij deze faciliteiten heeft het sinds 2010 een ‘referral’ status gekregen vanuit de regering en komt de lokale bevolking in dit uitgestrekte gebied vaak van ver naar het Kabanga Hospital voor de nodige medische zorg.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Vredesengel te gast

In de vredesweek die half september plaatsvond, is door kinderen in samenwerking met kunstenares Jacomijn Schellevis een Vredesengel gevormd. Deze engel is in de vredesweek onthuld, en is op reis gegaan door Zwolle. De engel heeft nu (tijdelijk) een plekje bij ons in de kerk gekregen. Zoek maar op, als je in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag 2e van de Voleinding, drs G. Schutte

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!