Kijk live Dienst terugkijken
12 augustus 2022

Viering op 14 augustus – 9e zondag na Trinitatis

“Zie, God is mijn helper, de HEER is het die mijn leven draagt.
Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers, toon uw trouw en breng hen tot zwijgen”.
(antifoon naar Psalm 54 : 6-7)

Viering voor kerk en thuis

Deze negende zondag na Trinitatis vindt om 10.00 uur een viering plaats met gastvoorganger dominee Jan Doelman. Jan is als gemeentelid bekend in en met onze gemeente. De kerkelijke kleur is groen. In deze viering volgen we Orde van Dienst I. Organist is Luuk Schuurman.

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

9e na Trinitatis, ds. Jan Doelman

Collecten

We collecteren deze zondag voor de stille ramp die zich afspeelt in de Hoorn van Afrika. Bijna 20 miljoen mensen schreeuwen om hulp. Voedselschaarste, watertekort en extreme armoede zijn levensbedreigend voor miljoenen kinderen. Organisaties als Unicef werken met man en macht om de getroffen kinderen uit deze noodsituatie te redden. Kinderen in de Hoorn van Afrika worden hard geraakt door klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten. Dit zorgt voor een van de ergste noodsituaties in 40 jaar en de situatie blijft verslechteren. 20 miljoen mensen  in Ethiopië, Kenia, Somalië, Eritrea en Djibouti hebben voedsel en water nodig. Er is geld nodig voor o.a. therapeutische voeding, mobiele gezondheidscentra en veilig drinkwater. Elk beetje maakt direct een wereld van verschil voor de kinderen in de Hoorn van Afrika.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!