Kijk live Dienst terugkijken
11 maart 2021

Viering op 14 maart – Laetare – thuisviering

“Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER’, verheugd ben ik
nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.”
(Psalm 122)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag wordt zondag ‘Laetare’ genoemd, de vierde zondag van de veertigdagentijd. Laetare betekent ‘verheug u’ en verwijst naar Psalm 122, in verbondenheid met teksten uit Jesaja 62 en 66. De kerkelijke kleur is rozerood of paars. Pasen werpt het licht al even vooruit, zodat we alvast mogen proeven van de vreugde die ons te wachten staat. Voor deze zondag heeft onze eigen predikant dominee Margo Jonker een thuisviermoment voorbereid. Er wordt een opname gemaakt ter ondersteuning van de viering thuis, zodat we in onderlinge verbondenheid deze zondag met elkaar kunnen vieren.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Op het moment dat deze beschikbaar is zal de ondersteunende video voor de viering hier worden geplaatst.

Collecten

Vandaag zijn onze gaven bestemd voor een project van Kerk in Actie: Als kerk naar de mensen toe, voor startende pioniersplekken.

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken gestart.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125
De eerder aangegeven manier voor digitaal collecteren via Stichting Derden Gelden is komen te vervallen.

Bloemengroet

 Uit de zeven werken van barmhartigheid:  een naakte kleden.

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we willen zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

Gezamenlijk liturgisch bloemschikken in de vastentijd

Voor de Veertigdagentijd en Pasen wordt de liturgische bloemschikking voor de altaartafel geïnspireerd op het thema van de zeven ‘werken van barmhartigheid’. Elke zondag van de Veertigdagentijd staat een ander werk van barmhartigheid centraal.

In de Bijbel worden zes werken van barmhartigheid genoemd (naar Mattheüs 25 : 35, 36): “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Paus Innocentius III voegde hieraan in 1207 een zevende werk toe: de doden begraven. Hij ontleende dit aan het apocriefe Tobit 1:17.

Mattheüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is. In de schikkingen willen we juist daarop de aandacht vestigen.

Basisschikking voor thuis

Deze symbolische schikking is op een heel eenvoudige manier ook thuis te maken. Iedere week worden suggesties hiervoor aangereikt.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ’Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren.

Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.

U kunt het invullen met de materialen die u voorhanden hebt en passend vindt bij uw schikking. Zo is er creativiteit en verbondenheid in verscheidenheid. Materiaalsuggesties voor de basisschikking zijn: Een platte schaal of plateau, glazen, bijvoorbeeld limonadeglazen in diverse hoogten. Zes of acht boomstammetjes. Voor de schikkingen zijn stammetjes met een diameter van 4 cm en een hoogte tot 14 cm gebruikt.

We wensen u een gezegende zondag toe!