Kijk live Dienst terugkijken
12 november 2021

Viering op 14 november – 2e Zondag van de Voleinding

“Maar de HEER zetelt voor eeuwig.
Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.”
(Antifoon naar Psalm 9 : 8a, 9a, 10)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 2e zondag van de Voleiding, de op één na laatste zondag van het kerkelijk jaar. De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is dominee Iemke Epema, predikant van de Oosterkerk in Zwolle en bekend met en in onze gemeente. Toon Hagen bespeelt het orgel en in de viering zal een minicantate van hem worden gezongen door de cantorij. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein (bij goed weer). Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

2e Zondag van de Voleinding, ds Iemke Epema

Collecten

Deze zondag wordt gecollecteerd voor Amnesty International.  Deze organisatie trekt zich het lot aan van politieke gevangenen en mensen die vastzitten of worden gemarteld vanwege hun opvattingen, geloof of overtuiging. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden. En wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs, en door inkomsten van sympathisanten.   

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Aanscherping coronamaatregelen?

Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal en 15 in het gemeentecentrum. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • Handen wassen
  • Thuisblijven bij corona-gerelateerde klachten, óók als u gevaccineerd bent
  • Een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhouden
  • Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw
  • Aanmelden uiterlijk donderdagmiddag bij: aanmelden@elkz.nl 

We wensen u een gezegende zondag toe!