Kijk live Dienst terugkijken
13 mei 2022

Viering op 15 mei – Zondag Cantate (Zing)

“Halleluja!
Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht. Halleluja!
(Antifoon naar Psalm 98: 1)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag wordt Cantate genoemd, naar het zingen zoals o.a. in Psalm 98. De kerkelijke kleur van deze zondag is wit. Op deze vierde zondag na Pasen gaat onze eigen predikant ds. Margo Jonker voor. Op deze zondag zingen we bij liefde en water en brood en wijn. De doop van Mare,  dochter van Rick en Lianne Timmermans wordt gevierd. We vieren het Heilig Avondmaal. En we zingen ‘Het water is niet water slechts, is leven’, uit het dooplied van Maarten Luther. Een viering waarin de beide sacramenten gevierd worden. Dat is bijzonder en vol van aanwezigheid. U bent van harte welkom om dat mee te vieren! Bart Lip bespeelt het orgel. U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Collecten

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor de Kledingbank in Zwolle. Helaas zijn er veel mensen met financiële problemen. Zelfs het tijdig kopen van kleding en schoeisel is dan niet meer vanzelfsprekend.  Dit is een van de hoofdredenen waarom de Kledingbank in Zwolle er is. Op deze manier wil deze organisatie een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Zwolle. Doel van de Kledingbank is de doelgroep voorzien van bruikbare kleding die men gratis 1x in de maand uitdeelt. De kledingbank deelt gratis baby-, kleuter- en volwassenenkleding uit. De Kledingbank maakt gebruik van een aantal ruimten in het pand Ruusbroeckstraat 205. Men is overigens nog steeds op zoek naar goede (schone) kleding voor volwassenen.  Vóór het pand staat een kleding- container (aan de voorzijde van de weg aan de linkerkant naast het kleine gebouwtje). Hier kunt u de kleding deponeren.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!