Kijk live Dienst terugkijken
14 januari 2022

Viering op 16 januari – 2e Zondag na Epifaniën – oecumenische thuisviering

“Laat heel de aarde voor u buigen en zingen,
uw naam bezingen.”
(Antifoon naar Psalm 66 : 4)

Oecumenische Viering voor thuis

De tweede zondag na Epifaniën, de start van de Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen. De kerkelijke kleur voor deze zondag is groen.

In onze eigen kerk is geen viering, wij vieren gezamenlijk mee in de oecumenische viering om 10.00 uur die met behulp van livestream wordt uitgezonden via de website van de Oosterkerk. U kunt ook op de groene knop hieronder klikken.

Het thema is aangereikt door de Raad van Kerken: ‘Licht in het duister’. Er zal gecollecteerd worden voor Amnesty International.

De viering is voorbereid door voorgangers uit de Thomas à Kempisparochie, de Oosterkerk en de Lutherse Kerk. Zangers uit de Oosterkerk en de Lutherse Kerk zingen mee. Het Arwen Ensemble werkt mee aan de viering: Mariska van der Vaart (fluit)-Karin Vrieling (klarinet)-Simone Colicchia (accordeon).  De organist is Leo van den Boomgaard.

De Week van Gebed is van zondag 16 januari tot en met zondag 23 januari 2022. Op verschillende plaatsen in de stad zullen (zo mogelijk) bijeenkomsten zijn in dit kader. Het materiaal voor deze week is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden.

In deze week bidden we voor de eenheid onder christenen, en voor licht voor de mensheid. Opdat de Geest onze harten verandert en wij kunnen schijnen als licht in het duister.

De Oecumenische viering wordt via een livestream uitgezonden met een beperkt aantal medewerkers in de kerk. De livestream begint om 10.00 uur, en vindt plaats in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel. U kunt de livestream ook later nog bekijken.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Bijdrage overmaken

Nu u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Omdat met name door de diaconie iedere week voor een ander doel wordt gecollecteerd is het van belang dat u aangeeft voor welke collecte(n) u een bijdrage geeft. Dat kan voor een enkele collecte, maar dat kan ook voor een hele maand. Het verzoek is om ofwel een datum of collectedoel te vermelden, ofwel om aan te geven dat uw bijdrage voor een hele maand is. We gaan ervan uit dat een bijdrage in de betreffende maand wordt overgemaakt. Wilt u niet langer dan een maand wachten met uw bijdrage? Dank voor uw medewerking!

Coronamaatregelen

Tot nader order zijn er geen fysieke vieringen in onze kerk.

We wensen u een gezegende zondag toe!