Kijk live Dienst terugkijken
13 juni 2024

Viering op 16 juni – Derde zondag na Trinitatis

Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.

Antifoon naar Psalm Psalm 25:16 en 18

Viering voor kerk en thuis

Zondag aanstaande een van de mooie gelijkenissen uit het Marcusevangelie – om aan te laven en aan op te trekken. Kom luisteren zondag. En daarbij op de laatste zondag van de lente een prachtig lentelied ‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’. Voor eenvoud en stilte, een mooie gelijkenis en prachtig lied alleen al staat de kerk weer open voor iedereen. Gerrit Bril bespeelt het orgel en ds. Margo Jonker is de voorganger. De kerkelijke kleur is groen.

Er is deze zondag een kerk-op-schoot-viering. Samen met de jongste gemeenteleden gaan we het verhaal van Jona beleven. Komen jullie ook? Je mag iets meenemen wat je mee op reis neemt, een tas of koffer of iets wat je er in zou doen als je op reis gaat. De kerk op schoot dienst is in het gemeentecentrum, tijdens de gewone kerkdienst en start op het moment dat de grotere kinderen naar de kindernevendienst gaan. Tot die tijd kunnen de kinderen en (groot)ouders als ze dat willen eerst in de kerk zijn, of meespelen bij de oppas. Alle ouders en grootouders, en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 16 juni is de bestemming van de diaconale collecte de Stichting Leprazending. Deze organisatie is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Men wil leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. De stichting streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.