Kijk live Dienst terugkijken
14 mei 2021

Viering op 16 mei – Zondag Exaudi – Viering voor kerk en thuis

“Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja!”
(antifoon naar Psalm 27 : 7a, 8c, 9a))

Viering voor kerk en thuis

De zesde zondag na Pasen, zondag Exaudi (Hoor) of ook wel Wezenzondag genoemd, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Omdat Jezus sprak ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’. Een karakteristieke zondag die gaat over nabijheid en afstand. En over hoe je je als mens daartoe verhoudt. De kerkelijke kleur is wit. Deze zondag gaat dominee Margo Jonker voor. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Viering zondag Exaudi

Collecten

Deze zondag collecteren we voor de Rudolph Stichting. De Rudolph Stichting bevordert de mogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolph Stichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind bij Barneveld. De stichting is door jarenlang opgebouwde ervaring een bron van kennis om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de stichting een introducerende en stimulerende rol. Men werkt altijd samen met uitvoerende jeugdzorgpartners.Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolph Stichting niet zonder de steun van derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven deze stichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uit huis geplaatste kinderen.

De 2e collecte is op deze zondag bestemd voor het werk in onze gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!