Kijk live Dienst terugkijken
15 april 2022

Viering op 17 april – Eerste Paasdag

“Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.”
(Antifoon naar Psalm 139 : 18b, 5b, 6)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. Voorganger is onze dominee Margo Jonker. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd en de cantorij verleent onder leiding van organist Bart Lip medewerking aan de viering.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Eerste Paasdag, ds Margo Jonker

Collecten

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor inloophuis De Bres in Zwolle. Dit inloophuis nabij het centrum van Zwolle, is een project van diverse Zwolse kerken. De Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing en vaste lasten, en andere kosten is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors. 

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!