Kijk live Dienst terugkijken
14 december 2023

Viering op 17 december – 3e zondag van Advent

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Antifoon naar Filippenzen 4: 4-5

Viering voor kerk en thuis

De derde zondag Advent gaat drs. Carlo van Dijk voor in de viering. Hij heeft zijn studie theologie afgerond, na een stage bij ons in de gemeente. De kerkelijke kleur in deze dienst is rozerood.

Op deze zondag vindt voor de derde keer het muziekproject in onze kerk plaats: een uitdagend en klassiek muziekprogramma voor kinderen van 4 tot en met jongeren van 20 jaar. Zij werken iedere zondag van Advent aan liederen voor de Kerstnacht. Iedereen naar eigen kunnen en plezier. De kerkmusici Gertine Hoefnagel en Luuk Schuurman begeleiden dat samen.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

De diaconale collecte op 3e advent is bestemd voor de Stichting Present Zwolle. De Stichting Present werkt plaatselijk samen met professionele hulpverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kerken, gemeentelijke overheid, politiek en woningcorporaties. Op deze wijze kan kennis en kunde van vrijwilligers worden ingezet voor een doelgroep die om wat voor reden dan ook, hulp kan gebruiken. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgische schikking tijdens Advent

In de liturgische schikking van deze advent zien we een combinatie van tijd,
weergegeven in de vorm van een klok en de thema’s van de vier advents zondagen:
Hij komt, Maak plaats, Een tijd om te juichen, Het begint.
De wijzers van de klok wijzen het thema aan.
We sluiten hiermee aan bij het project van de kindernevendienst ‘Weet jij hoe laat het is’ en de lezingen.
Elke zondag wordt een vierde deel van de symbolische klok ingevuld. Op de schaal waar de klok in staat wordt een passende schikking gemaakt, die sober begint maar steeds fleuriger wordt.
Met kerst, wanneer we de geboorte van Jezus vieren, zal de schaal in volle bloei staan.

Schikking op derde advent
We komen steeds dichter bij Kerst, driekwart van de klok is nu zichtbaar.
Op de schaal onder de klok is het groen aangevuld met lichte tinten en geurende takken.
Deze lichte kleuren symboliseren dat we samen op weg zijn naar het toekomstig licht, naar een hoopvolle toekomst.
Een tijd om te juichen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.