Kijk live Dienst terugkijken
14 januari 2021

Viering op 17 januari – Week van het gebed 2021

“In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook in de eenheid met anderen.”

Op initiatief van de Raad van Kerken staat de week van zondag 17 tot en met 24 januari in het teken van de week van het gebed voor de eenheid in de kerken.

Viering voor (kerk en) thuis

De oecumenische viering van zondag 17 januari a.s. vindt plaats in de Adventskerk in Zwolle. In onze kerk zal geen viering gehouden worden. In verband met de lockdown kunt u de viering niet fysiek bijwonen, maar zal de viering online worden uitgezonden via de websites van de Adventskerk en de Oosterkerk. U kunt de viering ook later bekijken via de website van de Adventskerk, Oosterkerk of op kerkdienstgemist.nl.

Deze zondag is de tweede zondag na Epifaniën (6 januari). De kerkelijke kleur gaat van wit naar groen. In de Adventskerk gaan dominee Margo Jonker (Lutherse Kerk), dominee Elly Urban (Oosterkerk) en diaken André van Boven (Thomas a Kempisparochie) voor.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

#Blijfinmijnliefde

Het thema van de oecumenische viering is ‘#Blijfinmijnliefde’.

Het is de oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie naar Johannes (Joh 15 : 5 – 9). Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van de eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek deze keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

De viering gaat gezamenlijk uit van de Lutherse kerk Zwolle, de katholieke kerk (Thomas a Kempisparochie) en de Protestantse Gemeente Zwolle (Oosterkerk en Adventskerk).

logo van de gebedsweek 2021

Ga voor alle activiteiten die in Zwolle e.o. worden georganiseerd naar de website kerkenvanzwolle.nl of klik op de rode knop hieronder.

We wensen u een fijne zondag en gebedsweek toe!