Kijk live Dienst terugkijken
15 juli 2022

Viering op 17 juli – 5e zondag na Trinitatis

“Hoor mij Heer, als ik tot u roep. Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud.”
(antifoon naar Psalm 27 : 7a,9b)

Viering voor kerk en thuis

Deze vijfde zondag na Trinitatis vindt om 10.00 uur een viering plaats met gastpredikant ds. Henk van Es uit Deventer. Hij komt voor het eerst in onze gemeente. Als PKN-predikant stond hij in Venray, Elst, Zutphen en Heerlen.  Als emeritus is hij betrokken bij de Lebuïnuskerk in Deventer en tijdelijk in Bathmen. De kerkelijke kleur is groen. Het ordinarium getoonzet door Jaap Dragt (Orde van Dienst II) wordt in deze viering gevolgd. Luuk Schuurman zal orgelmuziek van o.a. J.S. Bach, J.P. Sweelinck en Toon Hagen ten gehore brengen.

Iedere zondag is er kinderoppas en kindernevendienst. Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

5e zondag na Trinitatis, ds Van Es.

Collecten

Deze zondag collecteren we voor de Stichting ZOA (Zuid Oost Azië). Deze stichting biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat men in de gebieden zelf actief is, weet men wat de mensen nodig hebben. Eerste prioriteit zijn de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw.  In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikt de organisatie over vaste teams. Daarnaast zijn er duizenden vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!