Kijk live Dienst terugkijken
14 maart 2024

Viering op 17 maart – zondag Judica

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht.

Antifoon naar Psalm 43:1, 2a

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag gaat ds. Martin Jans voor. Hij is studentenpastor in Zwolle. Luuk Schuurman bespeelt het orgel en de liturgische kleur is paars. Dit weekend is ook een groep van 20 kinderen op jeugdkamp in Oldenbroek. Het thema is ‘Scheppen in het bos’. Op zondagmorgen hebben ze daar in het bos een viering rondom het scheppingsverhaal.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 17 maart is de diaconale collecte bestemd voor de Roemeense organisatie “O lume mai buna-Romania” (Een betere Roemeense wereld). De stichting heeft als hoofddoel het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden in Roemenië. Zowel individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij maakt de stichting geen onderscheid in leeftijd, religie of achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin. De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

Het gras in de schikking voor komende zondag is de verwijzing naar het land. De driekleurige viooltjes staan symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het puntvormig lijnnervig blad is teken voor de rechtvaardige.

De aarde
bezitten, gebruiken … te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.