Kijk live Dienst terugkijken
15 oktober 2021

Viering op 17 oktober – 20e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Heer, laat u leiden door uw goedheid en uw groot erbarmen.
Red ons door uw wonderbare daden en verleen luister aan uw naam.”
(naar Daniël 1 : 19b-20)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 20e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is dominee Bas Zitman. Hij is emerituspredikant en als interim betrokken bij de Protestantse Gemeente Dalfsen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Collecten

Deze zondag vragen wij uw bijdrage voor ons diaconale project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die zijn aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost €350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning en bijscholing. Ook dat kost geld. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename mede door de corona crisis zich zal voortzetten.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Omdat geld geven via de collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Versoepelingen coronamaatregelen

De kerkenraad heeft bekeken hoe de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen worden doorvertaald naar onze gemeente. Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven deze spelregels van kracht. Dat biedt gelegenheid om weer met meer dan 50 mensen in de kerk te zitten. Er wordt geen coronacheck uitgevoerd, maar u wordt wel een plaats gewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
– Boven kunnen de gezinnen zitten.
– Aan de kant van de Potgietersingel is het ‘vrije zit’. Daar geldt de anderhalve meter niet.
– Aan de kant van de Koestraat handhaven we de onderlinge afstand van anderhalve meter wel. 

Het blijft nodig u aan te melden via aanmelden@elkz.nl als u een viering wilt bijwonen. Vermeld bij uw aanmelding of u graag de anderhalve meter aanhoudt. Verder wordt de gemeentezang uitgebreid, gaan de collecteschalen weer rond en wordt de kerkzaal geventileerd. We blijven zo lang het kan zoveel mogelijk buiten koffiedrinken. Uiteraard blijven de basisregels van kracht: vaak handenwassen, thuisblijven bij klachten en een gepaste onderlinge afstand bewaren.

We wensen u een gezegende zondag toe!