Kijk live Dienst terugkijken
14 september 2023

Viering op 17 september – 15e na Trinitatis – Vredesviering in OLV Basiliek

Hoor mij, Heer, en antwoord mij, red uw dienaar die op u vertrouwt.
Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u.”

(antifoon naar Psalm 86 : 1a, 2b, 3)

Viering voor kerk en thuis

De veertiende zondag na Drievuldigheidszondag. De kerkelijke kleur is groen. Deze zondag is de zondag in de vredesweek. In dat kader vindt de oecumenische vredesviering plaats in de Basiliek (Peperbus). De viering is om 9.30 uur en wijkt dus af van onze gebruikelijke tijd en plaats. De kindernevendienst vindt plaats in onze (lutherse) kerk en ook is er oppas voor de allerkleinsten in onze kerk. De viering wordt voorbereid door afvaardigingen uit de PKN (Oosterkerk en Adventskerk), de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenschap, de basisbeweging en de Lutherse gemeente. Iedereen is hartelijk welkom!

In onze kerk deze zondag dus geen viering, maar vanaf 10.45 uur wordt er wel de koffie en thee geschonken!

Terugkijken of -luisteren

Het is (nog) niet bekend of de viering in de Basiliek ook online is te volgen. De basiliek heeft wel voorzieningen voor online uitzendingen. Reguliere vieringen in de basiliek worden uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle

We wensen u een gezegende zondag toe!