Kijk live Dienst terugkijken
16 april 2021

Viering op 18 april – Zondag Misericordias Domini – Viering voor kerk en thuis

“Halleluja!
Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld.
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt.
Halleluja!”
(antifoon naar Psalm 33 : 5b, 6a)

Viering voor (kerk en) thuis

Op deze zondag gaat ds. Martin Jans voor. Hij is studentenpredikant op Windesheim en woont in Joure. Deze zondag is genoemd naar een tekst uit psalm 33:5b, 6a: de goedertierenheid (of barmhartigheid: misericordias) van de Heer. Deze zondag wordt ook wel de zondag van de Goede Herder genoemd. Dit omdat in het klassieke rooster, als ook het Luthers Leesrooster, Johannes 10 gelezen wordt, waarin staat ‘Ik ben de goede herder’. De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Collecten

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor het interkerkelijk Studentenpastoraat in Zwolle. Ds. Martin Jans is al enige jaren werkzaam op Windesheim. Wij ontvangen  hem vandaag weer als gastpredikant. Studenten die in een zoekende en vormende fase van hun leven zijn, kunnen met hem in gesprek over zaken die uitstijgen boven het alledaagse. Een aantal kerken in de Zwolse gemeenschap, waaronder de Lutherse gemeente, vindt het belangrijk dat die mogelijkheid wordt geboden.  In Nederland is het minder vanzelfsprekend dat een universiteit of hogeschool faciliteiten biedt voor geestelijke verdieping of levensvragen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!