Kijk live Dienst terugkijken
16 februari 2024

Viering op 18 februari – zondag Invocabit

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen.

Antifoon naar Psalm 91:15

Viering voor kerk en thuis

Afgelopen woensdag begon met de Aswoensdag (ook in onze kerk gevierd) de veertigdagentijd. Dit weekend vindt de eerste zondag in de veertigdagentijd plaats ‘Invocabit’. Een weg van voorbereiden en toekeren naar Pasen – naar Opstanding en Leven. De kinderen hebben een prachtige veertigdagenkalender ontvangen. Degenen die over zijn liggen in het gemeentecentrum voor elke geïnteresseerde. Het thema van de kindernevendienst is ‘Wat goed dat jij er bent’. Dat thema draagt ons allen ook de veertigdagentijd door. De voorganger in deze dienst is ds. Margo Jonker, het orgel wordt bespeeld door Luuk Schuurman en Gerrit Bril en de liturgische kleur is paars. De cantorij verleent medewerking aan deze viering en het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Dit weekend is een nieuwe tentoonstelling in de kerk geplaatst. Het zijn kruizen uit de huizen van gemeenteleden. Kleine verhaaltjes staan er bij geschreven. Bijzonder om zo in deze veertigdagentijd die persoonlijke religieuze verbeelding te kunnen bekijken. Het is een voorbereiding op de Goede Vrijdag, wanneer de cantorij bij het lijdensevangelie het lied ‘Ave cruce’ zal zingen.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 18 februari collecteert de diaconie voor de Stichting Kadera. Deze stichting is er voor iedereen die in de provincie Overijssel bij huiselijk geweld, mensenhandel, loverboys, eer gerelateerd geweld of seksueel misbruik betrokken is. Met behulp van voorlichting, trainingen en campagnes over het signaleren en aanpakken van geweld binnen huiselijke kring, wil Kadera proberen huiselijk geweld te voorkomen. De 2e collecte op zondag 18 februari is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin. De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

Het thema van de schikking van a.s. zondag staat in het teken van Jeremia 1:11. ‘De Heer richtte zich tot mij: Wat zie je Jeremia? Ik antwoordde: Ik zie een amandeltwijg.’ ‘Dat zie je goed. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.’

Geroepen als profeet
Zoals bloesem
De lente roept
Luister
Nieuw bewustzijn
Hoop

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.