Kijk live Dienst terugkijken
16 juli 2021

Viering op 18 juli – 7e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 7e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag gaat Marie-Jos̩ Dusseldorp voor. De laatste jaren van haar werkzame leven was zij pastor in de Zwolse gevangenis. Vorig jaar deed zij professie als lekendominicaan. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan Рvoor wie wil Рmet elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven. In de liturgie wordt gebruik gemaakt van de Orde van dienst II. Deze kunt u hier vinden.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Collecten

De diaconie collecteert deze zondag voor de stichting Artsen zonder Grenzen. Deze stichting wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben. Ongeacht ras, politieke overtuiging of religie. Artsen zonder Grenzen wil niet alleen handelen door medische hulp te bieden: onacceptabele situaties worden wereldkundig gemaakt en overheden, instanties, organisaties of sleutelpersonen worden aangesproken en opgeroepen in actie te komen. Zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben. De organisatie bepaalt zelf aan wie, hoe en waar hulp wordt verleend. De hele organisatie staat in het teken van het verlenen van deze hulp: onafhankelijk, zelf en ter plaatse. Men is afhankelijk van donoren en giften.  

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!