Kijk live Dienst terugkijken
16 juni 2023

Viering op 18 juni – 2e na Trinitatis

De Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.”

(antifoon naar Psalm 18 : 19b en 20)

Viering voor kerk en thuis

De tweede zondag na Drievuldigheidszondag. De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is onze eigen predikant dominee Margo Jonker. Organist is Bart Lip. Een viering waarin op verschillende manieren de slavernij aan de orde komt. De lezingen, de liederen, de expositie. En ook misschien hoe u met elkaar spreekt over slavernij: raakt het uw geschiedenis, uw familiegeschiedenis misschien? En op welke manier?

Vanaf deze zondag is drie weken lang de expositie ‘Kerk en slavernij’ in onze kerk te zien, gemaakt door Luthers Amsterdam. Sinds 2013 is in Amsterdam een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende kerken bezig met het thema: ‘Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden’. In aanloop naar de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 2023 heeft de werkgroep een tentoonstelling samengesteld waarin zij de geschiedenis van de kerken met het slavernijverleden belicht. Ze wil zo uitnodigen tot nadenken en gesprek.

Deze zondag is er kindernevendienst. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte voor deze zondag is bestemd voor de Stichting Saint Luke’s en het St. Martin’s ziekenhuis in Malawi. Dit zijn twee plattelandsziekenhuizen van 160 en 100 bedden met bijhorende gezondheidsposten. Er zijn contacten met Nederlandse artsen en andere bezoekers zoals stagiaires en vrijwilligers. Zodoende weet men goed wat er speelt. Er zijn staatsziekenhuizen, maar deze zijn vooral in de steden geplaatst. Deze kunnen alleen al door de ligging niet de gehele bevolking bedienen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname wordt ook hier geplaatst. U kunt de viering daarnaast via streaming/Dienst terugkijken bekijken.

We wensen u een fijne zondag toe!