Kijk live Dienst terugkijken
16 september 2022

Viering op 18 september – 14e zondag na Trinitatis – Oecumenische vredesviering in de Peperbus!

“God ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend daarbuiten”
(antifoon naar Psalm 84 : 10-11a)

Viering voor kerk en thuis

Op deze 14e zondag na Trinitatis vieren we in oecumenisch verband de Vredeszondag. Deze zondag zijn we van harte welkom in de Basiliek (onder de ‘Peperbus’). De viering begint om 9.30 uur. Er is in onze kerk geen viering! Voorgangers komen uit de kerken in de oecumene: Thomas a Kempisparochie, Oosterkerk, Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente, de Werkplaats en de Lutherse gemeente. De kerkelijke kleur is groen.

De oecumenische viering kan ook online gevolgd worden via onderstaande link:

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in de Doopsgezinde kerk aan de Wolweverstraat.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecten

De collecte in de OLV-basiliek is bestemd voor het Vredesplatform en voor het project Inclusief Spelen van Toegankelijk Zwolle.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag en vredesweek toe!