Kijk live Dienst terugkijken
17 december 2021

Viering op 19 december – 4e Advent – Rorate (regent)

“Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen
en ook het recht doen ontspruiten.”
(Antifoon naar Jesaja 45 : 8a)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 4e zondag van Advent, een periode van inkeer en verwachtingsvol uitzien naar de komst van het Christuskind. De kerkelijke kleur voor deze zondag is paars. Voorganger is de met en bij ons bekende gastvoorganger Jan Woltinge. Ook deze zondag zingen we uit Lied 463 ‘Licht in onze ogen’ en het ‘Onze Vader’ in de versie van Jettty Post (Lied 369e). Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Het is al bijna kerst. U kan nog steeds schone, glazen potjes zonder etiket meenemen naar de kerk. Voor het kerstfeest zijn veel potjes nodig, u kunt ze kwijt in het krat onder de tafel in de gang van de kerk.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Kindernevendienst tijdens Advent en Kerst

In het adventsproject van de kindernevendienst kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij bij elkaar gebracht in zijn evangelie?

Het evangelie van Lucas is opgedragen aan een zekere Theofilus (‘Vriend van God’). Lucas vertelt aan Theofilus dat hij alles heeft uitgezocht wat hij over Jezus moet vertellen. Met de kinderen denken we in deze adventstijd na over de vraag: Stel je voor dat Lucas alles wat hij heeft uitgezocht in een plakboek had bewaard. Wat zou er dan in dat plakboek staan? Verhalen natuurlijk, en namen en plaatsen en tijdsaanduidingen. Maar ook liederen, beelden en bijzondere woorden. Op weg naar kerst kijken we mee over de schouder van Lucas. We zien wat hij verzameld heeft en kunnen er misschien zelf ook nog iets over vertellen.’

De verhalen van de zondagen zijn verzameld in een boek met ruimte voor de kinderen om er tijdens de kindernevendienst mee aan de slag te gaan. Dit boek nemen we net als de kandelaar mee vanuit de kerk naar de kindernevendienstruimte. Het lied dat deze adventstijd centraal staat is Lied 463 (Licht in onze ogen). Elke zondag zingen we hier een aantal verzen van. Daarnaast staan we elke week ook even stil bij de stal en wie we op weg daarheen zien.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

viering 4e Advent 2021, ds J. Woltinge

Lees hierna de verkondiging:

Collecten

Op deze vierde zondag van Advent vraagt de diaconie uw bijdrage voor bestrijding van de noodsituatie in Nepal en India. Honderdduizenden besmettingen per dag en overvolle ziekenhuizen: de noodsituatie in India en Nepal laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Een ongekende ramp voltrekt zich aan de andere kant van de wereld. Kerk in Actie is samen met de samenwerkende hulporganisaties een actie gestart om medische noodhulp te bieden. Om te voorkomen dat de ramp zich uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en andere delen van de wereld hebben de samenwerkende hulporganisaties (SHO), waar Kerk in Actie deel van is, reeds een actie gestart. Met de actie, die ‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Met het opgehaalde geld kan Kerk in Actie hulp bieden in India, Nepal en omringende landen. Het geld wordt door Kerk in Actie onder andere besteed aan het verstrekken van medische en zuurstof-voorraden, het opzetten van vaccinatiecentra met behulp van ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en organisaties en opleidingen voor gezondheidswerkers over vaccinaties en COVID-zorg.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

In een ander licht, is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de ZON. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.

Verborgen in de bol
Groeiend naar licht
Nieuw leven
Gezegende toekomst

bloemschikking 4e advent 2021

Coronamaatregelen

Tot nader order blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal en 15 in het gemeentecentrum. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

We hanteren de basisregels: blijf thuis bij klachten, en laat u zo snel mogelijk testen bij klachten. Was uw handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht. En verder:
– Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw, uw jas s.v.p. meenemen naar de kerkzaal;
– zingen houden we beperkt en ingetogen;
– we houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
– na 17.00 uur zijn er geen bijeenkomsten meer in de kerk.
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag bij: aanmelden@elkz.nl 

We wensen u een gezegende zondag toe!