Kijk live Dienst terugkijken
17 juni 2022

Viering op 19 juni – 1e zondag na Trinitatis

Heer, ik vertrouw op uw liefde, mijn hart zal juichen omdat u redding brengt.”
(antifoon naar Psalm 13 : 6a)

Viering voor kerk en thuis

Om 10.00 uur vindt een viering plaats met dominee Maarten Diepenbroek als voorganger. Momenteel is hij predikant van de Lutherse Kerk te Arnhem, en hij bereidt een proefschrift voor. In een interview uit 2021 t.b.v. de Lutherse Kerk te Woerden staat over Maarten: “Het is heel rijk qua vormen en muziek en ik hield altijd al van zingen, het mystieke.” Diepenbroek werd nieuwsgierig naar waar dit vandaan komt. “In de Hervormde en Gereformeerde kerk is veel onderzoek gedaan naar liturgische vernieuwing maar in de Lutherse gemeente niet. Hoe kan het dat deze liturgie zo rijk is, hoe lang is dat al zo? Hoe is dat zo gekomen?” Dat zijn vragen waarop hij de antwoorden wilde zoeken. “Ik doe promotieonderzoek in Kampen waarvoor ik vijf jaar de tijd heb.” Tia Deij bespeelt het orgel. De kerkelijke kleur gaat naar groen.

Iedere zondag is er kinderoppas en kindernevendienst. Deze zondag komen ook de tieners bij elkaar: de groepen ‘Gaan als een Zwaan’ en ‘Wilde Zwanen’ hebben tijdens de viering een eigen programma. Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

1e zondag na Trinitatis, ds Maarten Diepenbroek

Collecten

De collecte van deze zondag is bestemd voor Suriname. Het gaat hier om een vorig jaar gestarte actie van de gezamenlijke Lutherse kerken in het land. In een gezamenlijke inspanning wordt hard gewerkt aan de vernieuwing en herinrichting van de zaal en de keuken van de Maarten Lutherkerk aan de Waterkant in Paramaribo. De opknapbeurt en uitbreiding is nodig omdat vanuit de zogeheten Leo Kingzaal én de keuken vele diaconale activiteiten worden ondernomen. Als de zaal en vooral ook de keuken worden opgeknapt en uitgebreid, zijn de mensen van de Maarten Lutherkerk beter in staat om op een vaste plek mensen te voorzien van eten en een sociale ontmoeting. De kerk, en daarmee ook de zaal, liggen dermate centraal in Paramaribo dat iedereen erlangs komt.

Omdat de renovatie van zaal en keuken nogal omvangrijk is, wordt met voorrang begonnen aan de keuken. Gezien de huidige malaise is een gaarkeuken het hardst nodig. Voor die keuken is een bedrag nodig van 50.000 euro. Onder het motto ‘Help ons elkaar helpen’ zijn financiële bijdrages heel welkom.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!