Kijk live Dienst terugkijken
17 maart 2023

Viering op 19 maart – Zondag Laetare

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar.”
(antifoon naar Jesaja 66 : 10a)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag vieren we zondag Laetare (Verheug u, naar Jesaja 66), de vierde zondag van de 40-dagen tijd. De kerkelijke kleur is rozerood – het licht van Pasen valt wat naar voren en kleurt de donkere tijd even iets lichter – en tot Pasen klinkt geen gloria en halleluja. Onze eigen predikant Margo Jonker is voorganger in deze viering en Luuk Schuurman is organist van dienst. We vieren het Heilig Avondmaal. In de viering zingen we tafellied 403d ‘Die wij kennen als een vader’. De tekst is passend bij beelden uit het evangelie van Johannes. Dit tafellied klinkt naast een lezing uit het evangelie van Johannes over zien en blind zijn en over het Licht der Wereld. Tijdens het Avondmaal speelt Luuk als ‘musica sub communione’ o.a. ‘Shalom’ van Toon Hagen. In het orgelstuk klinkt een vredeswens door. Dat blijft nodig in deze tijd – bidden om vrede. We volgen Orde van Dienst I.

Deze zondag is er kindernevendienst en kunt u weer een Kerk-op-Schoot viering bijwonen met de allerkleinsten. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

Een kleine twintig jaar geleden heeft ons gemeentelid Greetje Vermeulen ( 1934-2019 ) een aantal textielwerken gemaakt aan de hand van de Kruiswegstaties van Jezus. Net als verleden jaar hangen er gedurende de veertigdagentijd een aantal in het gemeentecentrum. 

kruiswegstatie (Greetje Vermeulen)

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering. In de banken liggen dekentjes die u kunt gebruiken, mocht u het koud krijgen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor de stichting Heifer. Deze stichting pakt wereldwijd uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid aan, en werkt samen met kleinschalige boeren volgens een holistische benadering. Het helpt boeren hun productie te verbeteren, een leefbaar inkomen te verdienen, sociale taboes te overwinnen en diversiteit in voeding te verzekeren. Vandaag en in de toekomst. Men werkt vanuit verschillende doelen: zelf gezond eten produceren; het inkomen structureel verbeteren; vrouwen in hun kracht zetten en het creëren van bedrijfsplannen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag Laetare, ds Margo Jonker

Bloemengroet

Het thema van de bloemschikkingen in deze 40-dagentijd is: UIT LIEFDE VOOR JOU

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Met de kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing.

De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met PASEN is de kleur wit.

Bloemschikking Zondag Laetare

Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

We wensen u een gezegende zondag toe!