Kijk live Dienst terugkijken
16 november 2023

Viering op 19 november – 2e zondag van de voleinding

Maar de Heer zetelt voor eeuwig, Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van  nood.

Antifoon naar Psalm 9: 8a, 9a, 10

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag gaat ds. Klaas van der Kamp voor. Hij is classispredikant van de classis Overijssel-Flevoland en woont in Kampen. De kerkelijke kleur voor deze zondag is groen.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 19 november collecteert de diaconie voor het Kenya Fonds. Deze organisatie zet zich in voor jonge moeders die, tegen hun wil in, vaak zwanger zijn geworden door verkrachting of incest. De moeders zijn zeer jong; 11 tot 18 jaar oud. Door middel van een passende opleiding biedt men de jonge moeders en hun kindje een toekomst.
De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.