Kijk live Dienst terugkijken
17 september 2021

Viering op 19 september – 16e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u.
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.”
(antifoon naar Psalm 86: 3,5)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 16e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag van de Vredesweek gaat onze eigen predikant Margo Jonker voor. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven. In de viering wordt Orde van Dienst I gevolgd. Deze vindt u hier.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Vredeszondag 2021, ds Margo Jonker

Collecten

Aan het begin van de Vredesweek collecteren we deze zondag voor PAX. PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. In conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. PAX is het resultaat van het samengaan van Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Deze twee vredesorganisaties werkten respectievelijk sinds de Tweede Wereldoorlog en de jaren ’60 allebei aan vrede. En dat deden ze steeds vaker samen. In 2006 werden ze één, vanaf 2014 onder de naam PAX.

 De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Omdat geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!