Kijk live Dienst terugkijken
31 maart 2023

Viering op 2 april – Zondag Palmarum – Palmzondag

Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!

(antifoon naar Mattheus 21 : 9b)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag vieren we Palmzondag, de zesde zondag van de 40-dagen tijd en tweede van de passietijd. Tot Pasen klinkt geen Gloria en Halleluja. In deze viering wordt de overgang gemaakt naar de Stille Week. Een zondag met vreugde: Hosanna. De kinderen zullen een optocht vormen met Palmpasenstokken. Deze stokken hangen vol met betekenisvolle zaken. En natuurlijk zingen we dan: ‘Hosanna, voor de koning. Dans en zing’ (lied 555). Over die vreugde van Palmzondag ligt een schaduw – de Stille Week, met gedenken van lijden en sterven, ligt voor ons. In de viering wordt dat duidelijk gemaakt door een overgang te maken van  het  rode van feestelijkheid naar het  paarse van ingetogenheid en soberheid.

We zingen in de viering een minder bekend lied, namelijk lied 548 ‘Het heeft de Heilige behaagd’. Voor de viering zullen we dat lied oefenen. Maar als u het thuis al een keer doorneemt is het zeker bekender voor u. Voorganger is onze eigen predikant Margo Jonker. Cantor-organist Luuk Schuurman is organist van dienst. We volgen Orde van Dienst I.

Deze zondag is er kindernevendienst. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

Een kleine twintig jaar geleden heeft ons gemeentelid Greetje Vermeulen ( 1934-2019 ) een aantal textielwerken gemaakt aan de hand van de Kruiswegstaties van Jezus. Net als verleden jaar hangen er gedurende de veertigdagentijd een aantal in het gemeentecentrum. 

Kruiswegstatie (Greetje Vermeulen)

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering. In de banken liggen dekentjes die u kunt gebruiken, mocht u het koud krijgen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte op deze zondag  is bestemd voor beide hospices in Zwolle.  De diaconie vindt het belangrijk dat er in de stad faciliteiten zijn voor een goed functionerend hospice. Het werk aldaar wordt gedaan met veel liefde en inzet van vrijwilligers. Beide locaties, in Zuid en de Wipstrik, verdienen onze aandacht.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag Palmarum, ds. Margo Jonker

Bloemengroet

Het thema van de bloemschikkingen in deze 40-dagentijd is: UIT LIEFDE VOOR JOU

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Met de kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing.

De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met PASEN is de kleur wit.

Bloemschikking Palmpasen

In de liturgische schikking zijn allerlei geuren verwerkt zoals lavendel en eucalyptus.

De kostbare geuren verwijzen naar de liefdevolle zalving van Jezus.

We wensen u een gezegende zondag toe!