Kijk live Dienst terugkijken
31 december 2021

Viering op 2 januari – Driekoningen

“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.”
(Antifoon naar Jesaja 9 : 5)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag vieren we Driekoningen! De zondag waarop we in normale omstandigheden afscheid nemen van kerkenraadsleden en nieuwe verwelkomen. En ook de zondag waarop we elkaar ontmoeten om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. En met de komst van het Licht in onze wereld – waar zoveel nood is – mogen we weten: God gaat dóór met ons in tijden van voorspoed en tegenslag. Wij wensen u een gezegend en hopelijk gezond 2022 toe! De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. Voorganger is onze eigen dominee Margo Jonker. Gerrit Bril bespeelt orgel en piano en enkele zangers van de cantorij zingen de liederen. Ter ondersteuning van de viering bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie en beeld.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Video

Van de viering is een video gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

Collecte

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Newbornlife. In Afrika leven meer dan 2 miljoen vrouwen met de schrijnende gevolgen van een blaasfistel. In de meeste gevallen sterft de baby tijdens de gecompliceerde bevalling. De vrouw moet daarna alleen verder met stank en schaamte. Als gevolg van het voortdurende urineverlies worden deze vrouwen veelal uitgestoten door hun omgeving en de Afrikaanse maatschappij. Ze leven een eenzaam en uitzichtloos leven. Zij horen er niet meer bij… De in Nederland opgerichte Stichting Newbornlife biedt jaarlijks aan veel vrouwen een gratis hersteloperatie aan op het hospitaalschip van Mercy Ships, en ook verdere begeleiding.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Omdat met name door de diaconie iedere week voor een ander doel wordt gecollecteerd is het van belang dat u aangeeft voor welke collecte(n) u een bijdrage geeft. Dat kan voor een enkele collecte, maar dat kan ook voor een hele maand. Het verzoek is om ofwel een datum of collectedoel te vermelden, ofwel om aan te geven dat uw bijdrage voor een hele maand is. We gaan ervan uit dat een bijdrage in de betreffende maand wordt overgemaakt. Wilt u niet langer dan een maand wachten met uw bijdrage? Dank voor uw medewerking!

Coronamaatregelen

Tot nader order zijn er geen fysieke vieringen in onze kerk tot in ieder geval 14 januari 2022.

We wensen u een gezegende zondag toe!